Datel

V letošním roce mi cca 100 metrů od domu zahnízdili datli.

Začátek hnízděníZačátek hnízdění

Této velké příležitosti jsem ihned využil a pravidelně hnízdění monitoroval. Hnízdní dutinu měli ve velkém buku, který stál osamotě na okraji paseky. I když byla poměrně vysoko, fotografovat se jakž takž dalo. Stavět nějakou plošinu nebo posed pro lepší focení jsem nechtěl, protože jsem měl obavu z vyrušení hnízdního páru.

Fotografování bylo velmi časově náročné, poněvadž intenzita krmení byla velmi malá. V porovnání třeba ze strakapoudem přímo mizerná. I samotné krmení probíhalo velmi rychle, datli krmili přímo z volete natrávenou potravu a to až do konce krmení.

KrmeníKrmení

I přes mé občasné návštěvy datlíci úspěšně vyvedli 3 mladé, z toho 2 samičky a 1 samečka. Ten opouštěl dutinu jako poslední.

Před vyletěnímPřed vyletěním