Jelen lesní Jelen lesní Jelen lesní Jelen lesní Jelen lesní Vážka Vážka Daněk evropský Srnec obecný Srnec obecný Srnec obecný Srnec obecný Srnec obecný Srnec obecný Bramborníček hnědý Modrásek Vemeník dvoulistý Krutihlav obecný Slípka zelenonohá Rákosník velký