Skandinávie

Labuť zpěvná Husa polní Kulík písečný Vodouš kropenatý Strnad severní Chaluha malá Bělokur horský Bekasina otavní Potáplice malá Břehouš černoocasý Lyskonoh úzkozobý Bělokur horský Vodouš rudonohý Alkoun obecný Husa krátkozobá Kulík zlatý Drozd cvrčala Brkoslav severní Sojka zlověstná Puštík vousatý Jespák mořský Jespák šedý Bělokur horský Jespák obecný Rybák dlouhoocasý Rybák dlouhoocasý Lyskonoh úzkozobý Orel mořský Kamenáček pestrý Ústřičník velký - kuře Ústřičník velký Ústřičník velký Strnad severní Kulík zlatý Jespák obecný Jespák obecný Chaluha malá Hoholka lední Hoholka lední Kulík písečný Labuť zpěvná Racek stříbřitý Slavík modráček Datlík tříprstý Linduška skalní Slavík modráček Sob polární Orel mořský Jespák písečný Racek tříprstý Racek tříprstý Hoholka lední Jespák bojovný Jespák bojovný Jespák bojovný Jespák bojovný Sovice krahujová Sob polární Alkoun tlustozobý Alkoun tlustozobý Alkoun úzkozobý Racek stříbřitý Papuchalk ploskozobý Tetřívek obecný Tetřívek obecný Tetřívek obecný Datlík tříprstý Jeřáb popelavý Papuchalk ploskozobý Jeřáb popelavý Alka malá Papuchalk ploskozobý Vodouš bahenní Kormorán chocholatý Vodouš bahenní Břehouš rudý Chaluha malá Kulík zlatý Orel mořský Jespák obecný Racek mořský Kameňáček pestrý Liška obecná Berneška velká Rybák dlouhoocasý Husice liščí Krkavec velký Špaček obecný Labuť zpěvná Lyskonoh úzkozobý Racek stříbřitý Tetřívek obecný Tetřívek obecný Vlk obecný Rys ostrovid Rys ostrovid Vrána šedivka Ústřičník velký Ústřičník velký